LEPSZY START
  OGŁOSZENIE
 


Projekt „Lepszy start” nr  RPLD.11.01.02-10-0015/18
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020

INFORMACJA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI 

W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą obecnie w kraju zajęcia projektowe są zawieszone do czasu podjęcia innych decyzji przez Instytucję Zarządzającą.

 

Kadra zarządzająca

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (1 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja